Vår syn på innovation

Swt paper arbetar med innovationer. Innovationer startar med progressivt tänkande. Progressiva personer och företag tittar alltid framåt. I en värld där många sitter med gamla lösningar fokuserar progressiva företag på det som ligger framöver.

Kravställningen från kunder och samhälle för att reducera materialanvändning, återanvända och att skapa hållbara återvinningsbara produkter ökar för varje dag.

Som ett progressivt företag fokuserar vi på lösningar. Vi ställer hela tiden nya frågor och testar oss fram. Vår process driver utvecklingen framåt vilket kan förändra en standardprodukt till en kundunik lösning eller förändra en produkt i plast till en mer hållbar och återvinningsbar lösning.

Vår innovationskompass ger oss och våra uppdragsgivare en gemensam utgångspunkt på förväntningarna av innovationsgraden i lösningarna.

Innovationskompassen Swt Paper

Vår ambition är att försöka skapa de absolut bästa förutsättningarna för innovation och utveckling. Därför har vi skapat ”House of Innovation”, en miljö där vårt sätt att arbeta med vår innovationsprocess – DPD – Dynamic Product Development får fullt fokus och utrymme. Här finns lokaler som är utformade, utrustade och anpassade för att arbeta med BAD (Brain Aided Design), PAD (Pencil Aided Design), MAD (Model Aided Design) och CAD (Computer Aided Design). Denna miljö inspirerar och fungerar för ett agilt arbetssätt i utvecklingsprocessen.

Innovationer och utveckling kräver många små steg, milstolpar och beslut. Därför anser vi att idéer och prototyper går hand i hand. Det är av yttersta vikt att snabbt kunna ta fram produkter från olika idéer, placera dem i sitt verkliga sammanhang och pröva dem mot kravställningen, så driver vi utvecklingsprocessen framåt. Ofta går kravställningar mot varandra, varför vi behöver testa olika materialsammansättningar såsom gramvikter, tjocklekar, fukthalt, densitet, bulk, styvhet, kompressionsstyrka, yt- eller vridstyvhet, ytjämnhet, vattenresistans etc. för att hitta den optimala sammansättningen.

Därför har Swt byggt upp en fullt utrustad mät- och prototypverkstad anpassad för cirkulära utvecklingsprojekt där vi har möjlighet att ta fram och testa förserier.