Samhällsengagemang

Vi är en aktiv del av samhället

Öppna företag logotyp

Konkurrenskraft genom öppenhet

Öppna företag är ett nätverk för företag som kopplar öppna värderingar till kreativitet och lönsamhet. Här ses öppenhet som en förutsättning för att Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående land att leva i.

Öppna företag engagerar företagare i att nyttja sina möjligheter att påverka samhällsutvecklingen genom sin företagskultur. Swt paper är sedan starten 2016 en självklar medlem i Öppna företag.

www.oppnaforetag.se

Vi i Varberg logo

Drivkraft, samarbete och närhet

Konceptet Vi är Varberg är ett initiativ från det lokala näringslivet. Syftet att stärka den egna självbilden och platsvarumärket Varberg. Genom att lyfta våra starkaste kort – drivkraft, samarbete och närhet – attraherar vi företagare som vill flytta hit, och som vi välkomnar som en tillgång.

Varbergs näringsliv vill skapa en inspirerande och välkomnande vi-känsla, och ett företagarklimat som hjälper oss att bli västkustens kreativa mittpunkt.

www.naringsliv.varberg.se

Kvinnojouren Frideborg logotyp

Kvinnojouren Frideborg

Varbergs kvinnojour är en ideell organisation som är beroende av engagerade, ideella krafter och ekonomiskt stöd. Jouren är öppen för kvinnor, män och barn som vill ha hjälp och stöd. Swt paper har tydligt tagit ställning i arbetet med att bekämpa våld i nära relationer. På arbetsplatsen lyfts detta som ett samhällsproblem, och det finns lättillgänglig information om vart man vänder sig om man är utsatt. Swt paper stöttar också kvinnojouren och deras viktiga arbete.

www.varbergskvinnojour.se

BoIS logotyp

Fotbolls- och föreningsengagemang

Som bronspartner sponsrar Swt paper Varbergs BoIS som sedan 2019 spelar i Allsvenskan, med Varberg Energi Arena som hemmaarena.

Föreningen har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och ett uttalat CSV-arbete (Creating Shared Value). Detta är en vidareutveckling av värdegrunden i BoIS-andan: Delaktighet, jämlikhet och ambassadörskap.

www.boisfc.nu

Träslövsläge IF logotyp