Vi är specialiserade på laminering och arkning av papper och kartong

Swt paper AB är specialiserade på laminering och arkning av papper och kartong. Vi förser marknaden med allt från industriemballage som exempelvis pallmellanlägg eller remsor, till premiumprodukter som används till bland annat lyxförpackningar eller skyltkartonger. Basmaterialen vi använder är allt från återvunnen råvara till jungfrufiberbaserad kartong.

Vi erbjuder också specialbeläggningar eller barriärer för att skapa en kartong som motsvarar kraven på den färdiga produkten.

Företaget grundades 1999 och vi har sedan dess blivit kända för vår höga service, flexibilitet, kvalitet och vårt genuina intresse för produktutveckling. För oss är det en självklarhet att arbeta med långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Välkända för god service, flexibilitet, kvalitet och genuint intresse för produktutveckling

Koncernen har två produktionsanläggningar på Sveriges västkust, där vi förädlar papper och kartong.

Varberg
I Varberg laminerar vi ca 20 000 ton papper och kartong årligen. Merparten av vår försäljning går på export inom Europa.

Falkenberg
I Falkenberg arkar vi ca 10 000 ton papper och kartong årligen till kunder i norra Europa.

Tack vare vår geografiska position har vi goda förbindelser till utlandet med motorvägar, hamnar och järnvägar.
Vi arbetar med globala distributionskanaler för att nå ut till våra slutkunder.