Vi är specialiserade på laminering och arkning av papper och kartong

Swt Paper AB är specialiserade på laminering och arkning av papper och kartong. Vi förser marknaden med allt från industriemballage som exempelvis pallmellanlägg eller remsor till premiumprodukter som används till bland annat lyxförpackningar eller skyltkartonger. Basmaterialen vi använder är allt från återvunnen råvara till jungfrufiberbaserad kartong.

Vi kan förse kunden med specialbeläggningar eller barriärer för att skapa en kartong som motsvarar kraven på den färdiga produkten. Företaget grundades 1999 och vi har sedan dess blivit kända för vår höga service, flexibilitet, kvalitet och vårt genuina intresse för produktutveckling. För oss är det en självklarhet att arbeta med långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Välkända för vår höga service, flexibilitet, kvalitet och vårt genuina intresse för produktutveckling

I Varberg, på Sveriges västkust, förädlar vi mer än 20 000 ton papper och kartong årligen. Merparten av vår försäljning går på export.

Tack vare vår geografiska position har vi goda förbindelser till utlandet med motorvägar, hamnar och järnvägar.

Vi arbetar med globala distributionskanaler för att nå ut till våra slutkunder.

Håll dig uppdaterad!

Vi skickar inte ut stora mängder nyhetsbrev, men några gånger per år skickar vi information och inspiration kring produktutveckling och annat relevant från Swt-gruppen.

Swt Paper AB • Östra Hamnvägen 21 • 432 44 Varberg
Tel. 0340-159 05
Hitta till oss