Kundprojekt

Innovation startar med människor och deras inställning

Swt paper arbetar med innovationer. Innovationer startar med progressivt tänkande. Progressiva personer och företag tittar alltid framåt. I en värld där många sitter med gamla lösningar fokuserar progressiva företag på det som ligger framöver.

Kravställningen från kunder och samhälle för att reducera materialanvändning, återanvända och att skapa hållbara återvinningsbara produkter ökar för varje dag.

Som ett progressivt företag fokuserar vi på lösningar. Vi ställer hela tiden nya frågor och testar oss fram. Vår process driver utvecklingen framåt vilket kan förändra en standardprodukt till en kundunik lösning eller förändra en produkt i plast till en mer hållbar och återvinningsbar lösning.

Vår innovationskompass ger oss och våra uppdragsgivare en gemensam utgångspunkt på förväntningarna av innovationsgraden i lösningarna.

Innovationskompassen Swt Paper

Innovation behöver en process​

Vår ambition är att försöka skapa de absolut bästa förutsättningarna för innovation och utveckling. Därför har vi skapat ”House of Innovation”, en miljö där vårt sätt att arbeta med vår innovationsprocess – DPD – Dynamic Product Development får fullt fokus och utrymme. Här finns lokaler som är utformade, utrustade och anpassade för att arbeta med BAD (Brain Aided Design), PAD (Pencil Aided Design), MAD (Model Aided Design) och CAD (Computer Aided Design). Denna miljö inspirerar och fungerar för ett agilt arbetssätt i utvecklingsprocessen.

Innovation behöver testas

Innovationer och utveckling kräver många små steg, milstolpar och beslut. Därför anser vi att idéer och prototyper går hand i hand. Det är av yttersta vikt att snabbt kunna ta fram produkter från olika idéer, placera dem i sitt verkliga sammanhang och pröva dem mot kravställningen, så driver vi utvecklingsprocessen framåt. Ofta går kravställningar mot varandra, varför vi behöver testa olika materialsammansättningar såsom gramvikter, tjocklekar, fukthalt, densitet, bulk, styvhet, kompressionsstyrka, yt- eller vridstyvhet, ytjämnhet, vattenresistans etc. för att hitta den optimala sammansättningen.

Därför har Swt byggt upp en fullt utrustad mät- och prototypverkstad anpassad för cirkulära utvecklingsprojekt där vi har möjlighet att ta fram och testa förserier.

Kundsamarbeten

Vi arbetar nära våra kunder i olika utvecklingsprojekt, nedan följer några exempel på nära kundsamarbeten.

Kundprojekt #1

Lättviktspanel i kartong

I denna videolänk berättar ett av världens största möbelföretag om ett intressant projekt som vi gjort tillsammans.

Play Video

Kundprojekt #2

Orginalförpackning – inte bara en pappkartong

Kullager levereras i en inre plastförpackning och försluts med ett kartongemballage. Detta ser till att minska vibration och håller lagret på plats under transport, allt för att säkerställa att kunden får rätt kvalitet levererad.

Stora kullager levereras ofta styckevis. Påverkan på emballaget kan bli stor då paketen inte alltid hanteras varsamt. Detta fick till följd att kullagren inte sällan levererades med skadad originalförpackning och oljeläckage från kullagret om även den inre plastförpackningen skadats. Kullagertillverkaren upplevde därför att deras befintliga lösning inte var tillräckligt bra utan sökte en starkare och bättre kartongkvalitet.

Med erfarenhet och kunskap inom området tog vi fram en starkare kartong som både står emot vibration och oljeläckage från kullagret. Kartongen vi tog fram består av tre skikt med olika egenskaper som tillsammans med limmet bildar en specialanpassad kartong med rätt egenskaper för detta ändamål.

Kundprojekt #3

Pallmellanlägg med vattentålig och dammfri yta

En tillverkare av AWD-system till bilindustrin sökte ett mer miljövänligt pallmellanlägg med egenskaper som vattentålig och dammfri yta.

Vi utgick från termerna reducera, återanvänd och återvinn.

Vi insåg ganska snart efter att ha prövat olika alternativ att vi behövde någon form av plastbeläggning på ytan av mellanlägget. Vi tog därför fram ett pallmellanlägg med ett tunt skikt av PE-beläggning på ytorna. Det tunna plastskiktet gör mellanläggets yta vattentålig samtidigt som de små pappersfibrerna från kartongen stannar i kartongen, produkten blir också tålig och kan återanvändas ett antal gånger innan den går för återvinning. Mellanlägget är 98% återvinningsbart och slängs som kartong efter att det använts. Dvs plasten och pappersfibrerna separeras likt ett mjölkpaket då det återanvänds till ny kartong.

Kundprojekt #4

Pallmellanlägg och rostskydd i ett

En av världens största lastbilstillverkare behövde tillsätta rostskydd för att skydda metallprodukter när de förflyttades mellan olika processteg. Tillförseln av rostskydd ville man göra automatiskt i befintlig process för att undvika ytterligare processteg och fördyrning av produkten.

Med erfarenhet och kunskap inom området tog vi fram ett pallmellanlägg där vi tillfört rostskydd till mellanlägget. Mellanlägget är 100% återvinningsbart och slängs som kartong efter att det använts.