Mot ett hållbart och bio-baserat samhälle

Vi levererar hållbara lösningar

Vi tror att hållbar utveckling är framtidens affärsmöjligheter. Vi har vår bas i pappersindustrin och med den kunskapen driver vi idag utvecklingen mot mer hållbara alternativ.

För att kunna ställa om till ett bio-baserat samhälle är det avgörande att vi minskar behovet av fossila råvaror och energikällor.

Vi ersätter plast

Har du idag produkter som är gjorda av eller förpackade med plast? Har du funderat på att ersätta plasten med ett biologiskt nedbrytningsbart material?

Vi har år av erfarenhet där vi tillsammans med våra kunder skapat lösningar för en hållbar framtid. Vi kan vara skillnaden som gör din produkt konkurrenskraftig och mer attraktiv på marknaden. Att utmana vedertagna begrepp är en del av vårt dna, vi tror att alla typer av förpackningar och dess tillverkningsprocesser kan förbättras.

Vi är experter när det gäller skräddarsydd kartong, det har blivit ett signum för vårt företag – Custom Made Paperboard. Ska produkten skydda mot fett, vara vattenresistent, ha hög böjstyvhet, ha hög bulk eller en blandning av allt? Förutom vår egen kompetens och erfarenhet har vi ett nära samarbete med leverantörer, konverterare och andra tekniska experter. Vi arbetar ständigt med nya material och kombinationer av material, detta ger oss verktygen vi behöver för att skapa lösningen som kan ersätta eller reducera plastinnehållet i er produkt.

Vi kan leverera produkter baserade på allt från finaste jungfrukartong till 100 % återvunnen kartong kombinerat med ett unikt ytskikt.

Välkommen att besöka vårt House of Innovation för inspiration avseende framtida materialval och processer!

Kontakta oss för mer information ->

Våra åtaganden för en hållbar utveckling

CIRKULÄR EKONOMI

Vi tror på principerna reducera, återanvänd och återvinn.

Därför är det ett privilegium för oss att arbeta med hållbara material. Till exempel innehåller gammalt papper värdefulla fibrer, som kan återanvändas upp till sju gånger i produktionen av kartong. Detta gör solid kartong till en verkligt hållbar produkt.

part of the circular economy - Swt Paper
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH EN ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA

Utgångspunkten för vår syn på hållbarhet är en förståelse för att allt har potential till förbättring. Från naturliga och återvinningsbara material till en optimerad produktionsprocess: Vi strävar alltid efter att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan av våra handlingar och produkter. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra egna aktiviteter. Samtidigt är vi medvetna om att våra möjligheter att tillämpa inflytande går både bakåt och framåt genom värdekedjan. Att ta ansvar vid varje steg från att välja råvaror till återvinning är därför en grundpelare hos oss.

Vi har inga utsläpp från vår produktionsprocess då vi använder biogas för uppvärmning och grön el från vind- och vattenkraft.

AGENDA 2030

Samtliga medarbetare på Swt paper är införstådda med FN:s globala mål som utgör Agenda 2030. Med start hösten 2022 pågår ett konkret arbete med att tydliggöra hur vi som företag kan påverka för en mer hållbar värld, och hur vi på individnivå kan göra skillnad. Arbetet med Agenda 2030 är i linje med Swt papers vision och ett sätt att verka utifrån våra värderingar.

FSC® CERTIFIKAT

Huvuddelen av våra produkter av solidkartong är FSC-certifierade. Genom att använda FSC-certifierade produkter kan våra kunder och slutanvändare kännas sig trygga i att de produkter vi tillverkar är baserade på hållbart skogsbruk. Certifieringen utförs av oberoende organisationer som är ackrediterade av FSC. Det betyder att när produkten är märkt med en FSC® logotyp, så kan du vara säker att produktens råvaror kommer från hållbart skogsbruk. För mer information, besök: www.fsc-info.org.