Mot ett hållbart och bio-baserat samhälle

Delivering a More Sustainable Solution

Vi tror att hållbar utveckling är framtidens affärsmöjligheter. Vi har vår bas i pappersindustrin och med den kunskapen driver vi idag utvecklingen mot mer hållbara alternativ och en gemensam hållbar framtid.

För att kunna ställa om till ett hållbart och bio-baserat samhälle är det avgörande att vi minskar behovet av fossila råvaror och energikällor.

Våra åtaganden för en hållbar utveckling

CIRKULÄR EKONOMI

Vi tror på termer som – reducera, återanvänd och återvinn.

Därför är det ett privilegium för oss att arbeta med hållbara material. Till exempel innehåller gammalt papper värdefulla fibrer som kan återanvändas upp till sju gånger i produktionen av kartong, vilket gör solid kartong till en verkligt hållbar produkt.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH EN ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA

Utgångspunkten för vår syn på hållbarhet är en förståelse för att allt har potential till förbättring. Från naturliga och återvinningsbara material till en optimerad produktionsprocess: Vi strävar alltid efter att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan av våra handlingar och produkter. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra egna aktiviteter. Samtidigt är vi medvetna om att våra möjligheter att tillämpa inflytande går både bakåt och framåt genom värdekedjan. Att ta ansvar vid varje steg från att välja råvaror till återvinning är därför en grundpelare hos oss.

Vi har inga utsläpp från vår produktionsprocess då vi använder biogas för uppvärmning och grön el från vind- och vattenkraft.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FN: s riktlinjer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact fastställer den globala standarden för företag om hur man respekterar de mänskliga rättigheterna. I överensstämmelse med riktlinjerna erbjuder Swt Group en engagerande arbetsplats där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter prioriteras.

FSC® CERTIFIKAT

Huvuddelen av våra produkter av solidkartong är FSC-certifierade. Genom att använda FSC-certifierade produkter kan våra kunder och slutanvändare kännas sig trygga i att de produkter vi tillverkar är baserade på hållbart skogsbruk. Certifieringen utförs av oberoende organisationer som är ackrediterade av FSC. Det betyder att när produkten är märkt med en FSC® logotyp, så kan du vara säker att produktens råvaror kommer från hållbart skogsbruk.
För mer information, besök: www.fsc-info.org.