Förvaringsråd för papper och kartong

Cellulosafiberns påverkan av fukt
Cellulosafiber som finns i papper och kartong påverkas mycket av den luftfuktighet som de omges av. Om till exempel den omgivande luften är torrare än kartongen så kommer kartongen avge fukt, detta gör att fibrerna smalnar och man får ett ark som buktar ut på mitten. Om däremot luften är fuktigare än kartongen då kommer fibrerna dra åt sig av fukten vilket medför att fibrerna sväller och då blir arken vågiga. Fibrerna förändras mer tvärs fiberriktningen än längs. Har fibrerna en gång svällt eller smalnat av då går det inte att konditionera materialet tillbaka till sin ursprungliga dimension.

Rekommenderad fukt och temperatur
Papper och kartong påverkas minst vid relativ fukt mellan 45-55%. (Relativ fukt=ett mått på luftens vatteninnehåll i % av maximala fuktigheten vid viss temperatur). Vid för låg omgivande fukt så kan följande saker ske med materialet: Dimensionsförändringar där kanterna drar ihop sig och arket bukar ut på mitten, det kan bli statiskt vilket påverkar körbarheten, materialet blir sprött vilket gör att det kan krackelera och det finns större risk för damning.

Om däremot den omgivande relativa fukten är för hög då kan det göra att arket sväller i kanterna vilket gör arken vågiga och oplana, om det ska tryckas så ger det längre torkningstid.

Förvarings och konditioneringsanvisning
Miljön där pappret och kartongen kommer att användas i behöver vara styrd av klimatanläggning. En klimatanläggning kommer att kompensera för de växlingar i fukt och temperatur som sker. Relativ fukt bör ligga mellan 50-55%, temperaturen bör ligga mellan 19-23˚C.

När pappret eller kartongen anländer är det av största vikt att emballaget är obrutet och att materialet konditioneras till samma temperatur och fukt som finns i miljön där det ska brukas. Nedan går att se ungefär hur lång tid detta tar:

10˚C skillnad – 10 timmar.
20˚C skillnad – 30 timmar.
30˚C skillnad – 55 timmar.
40˚C skillnad – 70 timmar.

Materialet ska aldrig förvaras på golv utan alltid på pall, ställ det heller inte i närhet av element eller luftkonditioneringsanläggning.

Kontakta oss för mer information ->