We customize paperboards for your business needs

Vi är experter när det gäller skräddarsydd kartong, det har blivit ett signum för vårt företag – Custom Made Paperboard.

Vi har stor erfarenhet av att lösa kundernas problem utefter deras behov och förutom vår egen kompetens och erfarenhet har vi ett nära samarbete med leverantörer, konverterare och tekniska experter. Läs mer om våra kundprojekt.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya material och detta ger oss de verktyg vi behöver för att skapa custom made paperboard. Vi är det självklara valet när du söker solidkartong för industri, förpackning, display eller något helt nytt.

We customize paperboards for your business needs

Skall produkten vara vattenresistent, styv, ha god tryckbarhet eller något helt annat? Kanske rent av en blandning av allt?

Vi kan leverera produkter baserade på allt från finaste jungfrukartong till 100% återvunnen kartong. Kartongen behöver kanske ha olika egenskaper för att möta kraven så som skydd mott fett, styrka, utmärkta tryckegenskaper eller en kombination av många olika krav.