Vi skräddarsyr kartong efter era behov

Kartong är ett material som har många olika användningsområden. Det är ett tjockare papper tillverkat av ett nätverk av cellulosafibrer. Det som skiljer kartong från papper är användningsområdet men också ofta tjockleken, oftast är kartong uppbyggd av olika skikt och är därmed också väsentligt starkare.

Vi är experter när det gäller skräddarsydd kartong, det har blivit ett signum för vårt företag – Custom Made Paperboard.

Vi har stor erfarenhet av att lösa våra kunders problem utifrån behov, och förutom vår egen kompetens och erfarenhet har vi ett nära samarbete med leverantörer, konverterare och tekniska experter. Läs mer om våra kundprojekt.

Tack vare vår placering i Skandinavien har vi tillgång till några av världens bästa kartongkvaliteter som vi har möjlighet att laminera och kombinera till just den kvalitet som du behöver. Vi arbetar med alla sorts kartongkvaliteter så som solidkartong (SBB – Solid Bleached Board), falskartong (FBB – Folded Box Board), oblekt solidkartong (SUB – Solid Unbleached Board), vätskekartong (LPB – Liquid Packaging Board), planskiktskartong (WTL – White Top liner), returfiberkartong (WLC – White Lined Chipboard), kraftliner, testliner och gråkartong.

SBB – är en homogent helblekt kartong tillverkad av nyfiber och uppbyggd i flera skikt av blekt kemisk massa. Används främst till displayprodukter.

FBB – är en mycket stark flerskiktskartong tillverkad av nyfiber med en stor andel mekanisk massa. Kartongen är uppbyggd av några lager mekanisk massa i mitten och med kemisk massa i ytan. Används främst till konfektyr, läkemedel och frysta varor.

SUB – är en oblekt kartong tillverkad av nyfiber. Används till torra livsmedel.

LPB – är en vätsketålig flerskiktskartong tillverkad av nyfiber. Kartongen är styv och stark och belagd med en barriär av tex plast. Barriären håller vätskan och förhindrar att smaker tränger igenom kartongen. Används till dryckesvaror och mejeriprodukter.

WTL – är en bestruken eller obestruken flerskiktskartong med oblekta fiber i botten och blekta fiber i ytskiktet. Används framförallt till ytskikt i wellpapp men också till förpackningar.

WLC – är en bestruken returfiberkartong. Används till torra varor och förpackningar.

Kraftliner – används framförallt till ytskikten i wellpapp. Kartongen kan vara våtstark och tillverkad av ca 80% sulfatmassa och 20% returfiber.

Testliner – liknar kraftlinern men är tillverkad av 100% returfibrer från wellpapp.

Gråkartong – är en obestruken returfiberkartong med glättade ytskikt. Består av 100% returfibrer. Används till hylsor, presentpapper, pussel och förpackningar. Denna kartong använder vi ofta som mittskikt då vi bygger våra kvaliteter.

Ofta bestryks en kartong. Bestrykningen kan bestå av ett, två eller tre lager och förbättrar vitheten, ytjämnheten och glansen så att önskade tryck- och lackeringsegenskaper uppnås.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya material och detta ger oss de verktyg vi behöver för att skapa skräddarsydd kartong. Vi är det självklara valet när du söker solidkartong för industri, förpackning, display eller något helt nytt.

Vi skräddarsyr kartong efter era behov

Skall produkten vara vattenresistent, styv, ha god tryckbarhet eller något helt annat? Kanske rent av en blandning av allt? Vi laminerar olika sammansättningar av pappersskikt för att bygga upp just din unika kartongkvalitet.

 

Maskinpark @ Swt Paper
Maskinpark @ Swt Paper

 

Vi kan leverera produkter baserade på allt från finaste jungfrukartong till 100% återvunnen kartong. Kartongen behöver kanske ha olika egenskaper för att möta kraven så som skydd mott fett, styrka, utmärkta tryckegenskaper eller en kombination av många olika krav.