Mathias - Swt paper

Revolutionerande samarbete mellan Scania och Swt paper

Vad kan skapas, om man gör avsteg från den traditionella inköpsprocessen? Det vågade Scania ta reda på, när de i samarbete med Swt paper tog fram en mer hållbar emballageprodukt.

Många stora varumärkesägare och industrikoncerner har idag ambitiösa klimatmål: Lägre koldioxidutsläpp, mindre användning av energi och vatten, och mer återanvändning och återvinning. Men trots en tydligare ”sense of urgency” i industrin går det trögt att ersätta material med hållbara alternativ, och utlovad minskning av utsläpp riskerar att försenas eller utebli.

Hos lastbilstillverkaren Scania är tre områden prioriterade för ett hållbart arbete i framtiden – koldioxidminskning, cirkulär verksamhet och social hållbarhet.

Utmaningen

Men vad behövs då för att skapa hållbara alternativ? Lösningen är inte bara teknisk, ibland är det inköpsprocessen som är haken.
– I den traditionella processen finns inget utrymme för nya produkter som inte är testade i industriell skala, berättar Mathias Larsson, delägare på Swt paper. Den innebär också en så kallad dual sourcing; att minst två leverantörer kan offerera och leverera samma sak. I praktiken kan man alltså bara köpa det som redan finns.

Men det finns modiga och framsynta bolag som vågar testa nya sätt att nå ambitiösa hållbarhetsmål, och Scania är ett av dem.

– Det började med en traditionell RFQ (Request for quotation) för ett plastfritt emballage, säger Mathias. Produkten skulle vara tillverkat av ett och samma material, för att kunna återvinnas i ordinarie återvinningssystem; den tidigare var gjord av en blandning av papper och plast som inte kunde separeras. Produktpriset skulle heller inte bli högre.

– Vi föreslog istället ett gemensamt utvecklingsprojekt, där vi öppet och med full transparens utvecklar och testar fram ett fungerande material.

Pallmellanlägg med imponerande prestanda

Med löfte om full insyn i projektplan, resultat, produktkalkyl och investeringar, beslutade Scania att testa i form av ett pilotprojekt. Resultatet av samarbetet talade sitt tydliga språk: Ett innovativt pallmellanlägg som uppfyller höga krav och integreras smidigt i logistikflödet, till en kostnad som konkurrerar med den tidigare produkten.

Pallmellanlägg

Till vänster den gamla modellen av mellanlägg gjord av wellpapp med ytskikt av skummad polyeten. Till höger det nya mellanlägget, helt tillverkat i papper.

På Scania är man mycket nöjda med samarbetet.
– Vi har höga ambitioner inom hållbarhet och arbetar fortsatt för att fasa ut dagens mellanlägg, säger Marcus Nessle Åsbrink, manager för Packaging, Assortment & Selection. Produkten som tagits fram av Swt paper i samarbete med Scania är fantastiskt innovativ, och vi har bedömt den som teknisk godkänd för att kunna ersätta dagens produkt.

Samverkan för ett minskat klimatavtryck

Gemensamt utmanades de traditionella inköpsprocesserna, vilket visade att möjligheterna att förändra finns i partnerskapet och samverkan, och att hållbarhet absolut kan gå hand i hand med ekonomiska fördelar.

– En nödvändig framgångsfaktor var kontakten med människorna som verkligen arbetar med produkterna, inte bara inköpare, menar Mathias. Tillsammans blev förpackningstekniker, arbetsledare och materialexperter ett team som drev mot ett gemensamt mål.

– Vi ser med spänning fram emot fler liknande initiativ och inbjuder andra aktörer att delta i resan mot en mer hållbar framtid, säger Emil Bergmann, vd på Swt paper. Nu vill vi göra dessa framsteg tillgängliga för en bredare publik, så att vi tillsammans kan påverka och minska vårt kollektiva klimatavtryck.