Simon Videvi - Swt paper

Att garantera säkerhet och kvalitet

Det råder uppgradering på Swt paper, när två certifieringsarbeten löper parallellt fram till finalen nästa sommar. Med kända certifieringar är vägen snabbare till nya affärer. Men resan dit är dessutom en lärorik process som skapar koll på läget och ordning i alla led.

Simon Videvi, kvalitetsansvarig på Swt paper, berättar:
– I takt med att marknadens förväntan på en tredjepartscertifiering ökat, blev det tydligt att vi behövde någon form av certifiering. Det öppnar dörren till nya kunder, men det är en win-win genom att vi också standardiserar och får en bättre struktur.

Nu pågår alltså certifiering för ISO 9001, en standard för kvalitetsledning. Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för att leda verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser, samtidigt som aktivt förbättringsarbete och löpande uppföljning pågår.

Lika aktuellt är FSSC 22000, certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System (FSMS). Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen, från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter.

På vilket sätt gör certifiering skillnad för kunden?

– Det förenklar kundens anbudsprocesser och inköp, och det är en kvalitetsstämpel, berättar Simon. Vi jobbar strategiskt för att växa inom engångsmaterial för livsmedel, ett område där man mer och mer ersätter plast med fibermaterial. Våra produkter har alltid varit livsmedelsgodkända, men certifieringen ger säkerhet och garanti för kunden.

Hur har ni tagit er an arbetet?

– Vi har ganska nyligen genomfört AEO-process (tullcertifiering). Då blev det tydligt att vi är bra på genomförandet i förändringsarbetet, men vi behöver hjälp i processen. Så med hjälp av bidrag från TEK har vi engagerat en extern konsult som ser till att vi fokuserar på rätt saker och att inget rinner ut i sanden – en vägledare som håller ihop arbetet.

Vad gör certifiering för skillnad i er egen verksamhet?

– Det ger färre reklamationer och kassationer och mindre spill. Strukturen gör det enklare att genomföra förbättringar än när det finns variationer i processer. Ett standardiserat arbetssätt ger trygghet och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb eftersom det är tydligt vad som förväntas. Det minskar också inlärningstiden för nya medarbetare.

Bild från produktionsprocessen - Swt paper

Hur långt har ni kommit?

– Båda certifieringarna görs samtidigt – de går ganska hand i hand vilket effektiviserar arbetet. Vi har skapat mål och policy, håller på med kartläggning av processer och förbereder livsmedelsäkerhetsutbildningar för all personal. Alla utbildas i grundförutsättningarna för säker livsmedelshantering, vissa går fördjupad utbildning. Sammantaget tar det cirka fjorton månader exklusive semester.

Vilka är de största utmaningarna?

– Att vi har äldre lokaler. Det kräver mer anpassningar som självklart är enklare att hantera om certifieringstanken är med från början.

– ISO 9001 är lättare att förstå, för kvalitet är en så grundläggande del i vår verksamhet. Utmaningarna är något större inom livsmedel. Men vi har en bra plan och kollegorna är bra på att ta till sig nytt och engagera sig i det, alla frågar och ifrågasätter på ett positivt sätt.

Läs mer om ISO 9001 här

Läs mer om FSSC 22000 här

Om Simon Videvi

Ålder: 37 år
Bor: Trönninge utanför Varberg
Familj: Fru och två barn
En del av Swt paper sedan: 2015
Fritid: Familj, vänner och nya hobbyn discgolf 
Bakgrund: Hotell och restaurang-linjen på gymnasiet, därefter militärtjänst. Började jobba på lagret på Dooria, därefter tre år på eftermarknadsavdelningen och kom då i kontakt med kvalitetsarbete. 
Vill lära sig: Ett nytt språk
Skulle aldrig äta: Fiskbullar