Magnus Lundin, Swt paper AB
Att samla in data är ett jobb som engagerar flera medarbetare, bland annat processingenjör Magnus Lundin.

Att gissa duger inte

Det närmar sig premiärdags för Swt papers första klimatbokslut. Konceptet är utvecklat av EMC (Energi- och miljöcentrum) och har funnits sedan 2015. Syftet är att kartlägga och beräkna företagets klimatpåverkan, och utifrån det göra en åtgärdsplan för att minska avtrycket.

Swt paper är ett av trettiotalet företag som nu arbetar med klimatbokslut. Antalet deltagare ökar stadigt och många av företagen återkommer varje år.
– Klimatbokslutet är en gemensam process, berättar Petra Löfås, hållbarhetsrådgivare på EMC. Dels får man coachning och handledning av oss, dels får man ett nätverk och stöttning företagen emellan.

Petra Löfvås
Petra Löfås

Genom att kartlägga och beräkna utsläpp kan man identifiera var i affärsmodellen klimatpåverkan finns. Beräkningarna bygger på mätningar av bland annat energiförbrukning, avfall, transporter och personalresor – både sådant som kan förändras relativt enkelt, och det som är svårare att påverka. Resultatet blir en grund för åtgärder som faktiskt gör skillnad. Det kan vara effektiviseringar, ny teknik eller krav på leverantörer. Boksluten är offentliga i den årliga rapporten som publiceras på EMC:s hemsida.

Utgår från företagets nivå

För rapportering och beräkning av utsläpp används det internationella beräkningsverktyget Our impacts, som bygger på det så kallade GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protokoll). Egna mätfaktorer kan enkelt adderas till basutbudet och alla företag utgår från den egna nivån.

– Mätningen ger stor kunskap om företaget, berättar Petra. Första året börjar många i mindre skala. Ibland upptäcks att man inte har möjlighet att mäta inom ett område utan en investering eller liknande, och då får man en direkt plan för sitt hållbara utvecklingsarbete.

Arbetet består av tre delar: Kartläggning, kompetensutveckling och kommunikation. Processen startar med en utbildning i GHG-protokollet i oktober, och avslutas i maj med en gemensam uppföljningsträff. Under tiden arbetar företaget med att samla data till bokslutet.

Att bara tro räcker inte

Emil Bergmann, VD för Swt paper, ser fram emot det första klimatbokslutet.
– Det ger en tydlig bild av var vi är idag och vilka åtgärder som ger störst effekt – är det att minska kassationen eller kanske bilpendlingen? Vi vill inte bara tro att vi arbetar mer hållbart, vi vill veta vad exakt vårt klimatavtryck innebär. Då kan vi bättre utvärdera och prioritera aktiviteterna vi gör framöver.

Emil Bergmann ser fram emot Swt Papers första klimatbokslut
Emil Bergmann

Målet för Swt paper är primärt att få bättre insikt inför förbättringsåtgärder. Men för att förändra långsiktigt behöver man fortsätta mäta för att följa utvecklingen och kunna fira framgångar, menar Emil.
– Första gången är det mycket jobb med att sammanställa underlag till de mätningarna innan vi får kläm på det. Det arbetet kommer förhoppningsvis att gå enklare nästa år.

När bokslutet är klart ska analysen kommuniceras ut.
– Sedan utvärderar vi och sätter aktiviteter som tar oss mot att bli åtminstone klimatneutrala i framtiden. Jag tror på styrkan i att få med sig alla delar av företaget i detta arbete framgent.

Läs mer om EMC:s klimatbokslut här emcsverige.se/klimatbokslut