Rent hus på Fakon

På Falkenbergs Konvertering (Fakon) pågår intensiv verksamhet med konvertering av papper och kartong. I praktiken innebär det främst arkning och omrullning, som ger 20 000 ton färdigt material från produktionen varje år. Men inte ett enda gram smuts får följa med. 

Fakon som ligger vid Vinbergs kyrkby, är sedan 2020 en del av Swt-gruppen. På företaget jobbar sexton personer, varav tolv i produktionen. Här ryms två produktionslinjer för arkning och en linje för omrullning. Stora volymer material hanteras åt kunder i pappers- och kartongindustrin, bland annat Billerud. 

Fakon

– Vår styrka är att vi har stor flexibilitet i verksamheten och även mot kund, berättar VD Andreas Liebisch. Vi löser problem, men de kan se väldigt olika ut. 

Ren produktionsmiljö

Den ständigt pågående utmaningen i verksamheten är att hålla rent, och att undvika att ta in smuts.  Allra viktigast är att säkerställa livsmedelsäkerheten, det vill säga att det inte finns risker för kontaminering av material som används till livsmedelsförpackningar. Det kräver genomtänkta lösningar på lagret eftersom nedsmutsning kan ske på många olika sätt, både genom smuts på golvet och spill från fåglar som lyckas ta sig in på lagret. 
– En åtgärd som nu är genomförd är att lysrören i taket har bytts ut till splitterfria glas, så att de inte ska kunna orsaka kontaminering i materialet om de går sönder, berättar Andreas.

Hållbarhetsfokus i hela verksamheten

Hållbarhet och miljöbesparande åtgärder är riktlinjen på Fakon, precis som på Swt paper.
– I vår process använder vi inga kemikalier, säger kvalitetsansvarig Ulrika Börjesson. Det tillförs inget vatten i processen, och produktionen har inga utsläpp.  

Ungefär fem procent av materialet som hanteras blir svinn och spill, men allt går till återvinning.
– På så vis är det en cirkulär produkt – vårt avfall eldas inte upp utan bli nya produkter, menar Ulrika. Exempelvis trissor från omrullningen, som blir över när rullarna skärs till kan ofta sparas. Är de breda skickas de vidare för att bli papperstallrikar eller kanske hylsor till toalettpappersrullar.

Men det finns fler sätt att spara på miljön. 
– Som stor elkonsument jobbar vi hela tiden med att få ner elkonsumtionen, berättar Andreas. Här har belysningen gjort stor skillnad, många av lysrören som drog mycket energi är nu utbytta till färre och mer effektiva lampor. Vi undersöker även möjligheten att installera solceller.  

Dieseldrivna truckar har efter hand bytts ut mot eldrivna. 
– Nu har vi bara en kvar men den kommer också att ersättas, säger Andreas.

Skräddarsydd omrullning

I omrullningsmaskinen rullas material om till önskad dimension. Alla förpackningstillverkare och tryckerier har olika maskinparker och unika krav på format. Just idag rullas en större rulle om till tre mindre för att passa kundens krav. 

– Nu finns det teknologi hos pappersbruken som kan läsa av defekter i materialet, som till exempel en fläck mitt i rullen, säger Ulrika. Då kan vi ta bort felen, rulla om och göra det säljbart.
– Rullarna packas sedan i emballage i två lager för att skyddas.

Den här dagen har Arvid förmiddagsskiftet vid omrullningsmaskinen.

Rullen packas med dubbelt omslag ifall det yttre lagret blir skadat. Rondeller får emballaget att sluta tätt vid sidorna. Därefter flyttas rullen med truck till färdigvarulagret.

Arkning utan kontaminering

Livsmedelssäkerheten står alltid i fokus vid arkning. Ett exempel på slutprodukt från Fakon är förpackningar för modersmjölkersättning, som givetvis inte får ta skada.

När en pall fyllts med färdigskurna ark förbereds inplastningen, idag av Kevin. Därefter går pallen med färdigarkat material vidare till ugnen, där plasten värms runt pallen som förslutning.

Ännu ett sätt att minska miljöpåverkan är en pågående analys av topplasten. Kan den vara tunnare och ändå behålla funktion och kvalitet så kan plastförbrukningen minska.

På färdigvarulagret staplas pallar med material redo att gå ut till kund. Den okulära besiktningen är viktig när vid inkommande leveranser, men också när material ska ut från produktion.

Familjeföretag

Framtiden ser ljus ut och på Fakon finns stor potential. Det är också angeläget att hänga med i teknikutvecklingen.
– Vi hoppas kunna göra satsningar, till exempel uppgraderingar i maskinparken, även om lågkonjunkturen självklart känns av och verksamheten är svårplanerad just nu, säger Andreas.

Redan innan Fakon blev en del av Swt-gruppen var det ett familjeföretag. Fakon startades 2005 av pappa Per-Olof Larsson med sönerna Niclas och Mathias Larsson som delägare, men sedan 2020 är Fakon en del i Swt-gruppen. Idag är yngre brodern Andreas VD, systern Jennie ekonomiansvarig och brorsonen Arvid hittas i produktionen på Fakon. 
– Riktigt roligt att vi är många från familjen involverade, tycker Andreas.