Djupdykning i Agenda 2030

Alla medarbetare på Swt paper ska vara bekanta med FN:s globala mål i Agenda 2030. Och inte nog med det: Alla ska veta hur man som individ, och hur vi som företag kan dra vårt strå till stacken.

Ja, det var utgångspunkten när Swt paper beslöt sig för att hela personalen ska utbildas tillsammans i aktivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.
– Hela vårt varumärke bygger på hållbarhet, säger vd Emil Bergmann. Vi har god kompetens inom vårt eget område, till exempel kring återvinning, avfall, energiförbrukning och liknande. Nu kände vi att det var dags att sätta det i sitt sammanhang. Att tydliggöra hur vi är en del av helheten motiverar, och självklart hjälper det oss att upptäcka områden vi ska bli bättre på.

Under en heldag flyttades hela verksamheten till Åkulla Outdoor Resort. Genom projektet Kompa Halland anlitades Martin Freed från Effort. Under dagen guidade han oss genom hur FN:s globala mål kommit till och vad de sjutton målen innebär i realiteten. Nästa steg var att koppla det till verksamheten:
– Det är lätt att fråga sig vad ett litet företag som Swt paper kan göra för skillnad. Kan vi verkligen påverka?

Nej, inte på politisk nivå, var svaret. Men näringslivet har ett ansvar att engagera sig i de mål och delmål där man har möjlighet att göra skillnad, och där har det enskilda företagets arbete betydelse.
– Det man gör på jobbet, tar man också med sig hem, kommenterade en klok medarbetare.

Varför vi ska satsa på hållbarhet kan kännas självklart, men också nyttigt att formulera:
– Vi vill vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill spara jorden till våra barn. Vi vill ha en bra arbetsmiljö. Vi vill känna att vi bidrar.
Svaren var många och lätta att hitta.

Ett urval av delmål som är mest relevant för Swt papers verksamhet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under hösten, som ska mynna ut i planer på detaljnivå.
– Men det här är ett arbete utan slut, säger Emil Bergmann. Hållbarhetstänket ska genomsyra verksamheten så tydligt att ingen ska tveka om var vi har våra prioriteringar.