Vår mission

Delivering a more sustainable solution

Med basen i pappersindustrin driver vi utvecklingen mot mer hållbara alternativ och en gemensam hållbar framtid. Vi är en naturlig del av våra kunders hållbarhetsarbete och cirkulära ekonomi.

innovation - sustainability - challenge

Våra värderingsgrunder

Genom våra värderingsgrunder försöker vi leva vår framtid, ett hållbart och bio-baserat samhälle.

Från avfall till nya produkter

Vi ser möjligheter där andra ser problem

Vi minimerar miljöpåverkan, hittar besparingar och arbetar för en hållbar produktion som stärker ditt varumärke.