Om Swt Paper AB

swtpaper-owners

Swt Paper AB är specialiserade på laminering och arkning av papper och kartong. Vi förser marknaden med allt från industriemballage som exempelvis pallmellanlägg eller remsor till premiumprodukter som används till bland annat lyxförpackningar eller skyltkartonger.

Basmaterialen vi använder är allt från återvunnen råvara till jungfrufiberbaserad kartong. Vi kan förse kunden med specialbeläggningar eller barriärer för att skapa en kartong som motsvarar kraven på den färdiga produkten.

Företaget grundades 1999 och vi har sedan dess blivit kända för vår höga service, flexibilitet, kvalitet och vårt genuina intresse för produktutveckling. För oss är det en självklarhet att arbeta med långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

väl kända för vår höga service, flexibilitet, kvalitet och vårt genuina intresse för produktutveckling

Vi finns i Varberg, på Sveriges västkust. I vår närhet har vi goda förbindelser till utlandet med motorvägar, hamnar och järnvägar. Vi arbetar med globala distributionskanaler för att nå ut till våra slutkunder. Vi söker ständigt efter lösningar för en miljövänlig och hållbar användning av skogens resurser.

Swt Paper AB har inga utsläpp från sin produktions process.

Vill ni kontakta oss? Gå till kontakt-sidan.